English
About ACPPRC
Brief Introduction
Eighth Term Committee
Seventh Term Committee
Sixth Term Committee
Fifth Term Committee
Fourth Term Committee
Third Term Committee
Second Term Committee
First Term Committee
 
ACPPRC 8th Term Executive Committee Members
President: Hung Ly
Executive Vice Presidents : Stephen Huang, Weiguo Li, Simon Mu, Susan Han, Victor Tian, Norman Li, Peter Chen, Zhiwei Yang, David Luu, Blossom Chang, Patricia Quah, Rae Yuan, Tie Shen, Tao Yang, Arthur Wu (VIC), Yong Koh(SA), Adolfo Tchia (Northern Territory), Xiuhua Tina Liu(QLD), Bang Zhao Pan (Western Australia), Xinde Wang (Tasmania), To Ha Huynh(Western Sydney), ChangGeng Jiang, Rong Ming Wei, Tim Zhang
Vice Presidents: Amy Ma, Jeanette Wang, Rui Wang, Linda Wu, Tiancheng Liu, Xiao Yang Feng, James Chan, Yaolin Xu, Jeffery Sun, Qi Sun, Dennis Yan, Weiying Chen, Pearl Lin, Suzanne Qiu, Kun Peng Hu, Vincent Jiang, Leng Tan, Josephine Lam, Jiang Suo, Michael Xu, Patty Cao, Siu Hung Hong, Brian Jiang, Pu Guang Han, Sunny Zeng, Sunny Miu, Yugan Chen, Nan Hu, Paul Chang, Peng Tang, Yichao Liao, Alex Wood, Peter Rao, Lily Wang, Yang Feng, Hei James Chan, Haijun Zhang, Oimi Tam, Kerry Ng, Dajiang Liu
Secretary General: Weiguo Li
Executive Vice Secretaries : Pearl Lin
Vice Secretaries : Peter Chen, Linda Wu, Qi Sun, Suzanne Qiu, Kun Peng Hu, Rui Wang, Peng Tang, Zichao Meng
Treasurer: Susan Han, Blossom Chang
Vice Treasurers : Dr. Leng Tan, David Luu
Executive Committee Members: Rebecca Ren, Xiuming Liu, Peter Ji, Shan Chin Su, Wei Li, John Sheen, Lei Chen, Keng Seng Quah, Mingxing Shi, Yadong Chen, Pengcheng Wang, Feibiao Ji, Jing Li, Wei Lei, Zichao Meng, Xiaoyu Xu, Victor Wong, Shufen Wang
Committee Members: Chunmei Yu, Faye Hung, James Liu, Chio Fai Hoi, Ken Su, Mito Lee, Winson Ng, Zhengguo Chen, Yinxin Chen, Zhou Zhuang, Wei Wen Hsu Lay, Cheng Mei Ching Huang, James Leung, Ming Hsiung Hwang, Xiaodong Pan, King Tong Lau, Ji Mi, Lily Cheng, Yi Gang Chen, Peiyao Li, Zhengyu Yu, Yiming Li, Kevin Wang, Qing Chang, Fiona Feng, Hao Wang, Zhongheng Zhang, William Chou, Jasmine Zhou, Elin Wang, Benny Huang, Yan Peng, Lily Zhu, Peixuan Wang, Don Lee, Jianxin Lu, Ziyun Lin, Fletcher Zhu, Shuo Sun, Dawei Zhang, Farrah Chew, Gang Cheng, Athena Ye, Lina Zhao, Longying Gu, Shelly Sun