English
About ACPPRC
Brief Introduction
Eighth Term Committee
Seventh Term Committee
Sixth Term Committee
Fifth Term Committee
Fourth Term Committee
Third Term Committee
Second Term Committee
First Term Committee
 
ACPPRC 4th Term Executive Committee Members
Chairman: William Chiu ?JP
Deputy Executive Chairmen: Dr.Tony Goh, Dr.Ven Tan, David Wang (NSW), Dr.Peter Yeoh(Queensland), L.M. Louey(Victoria), Yi Wu Ruan(Melbourne), Yong Koh(South Australia), Adolfo Tchia(N.Territor)
Vice Chairmen: Amen Lee, Dr.Tie Shen, Rae Yuan, Richard Lu, Edwin Kwan, Blossom Chang, Peter Chen, Eng Joo Ang , Charlton Lok, Simon Mu, Robert Chan, Frank Hsu, Prof.Qun Shao, Susan Han best replica watches
Secretary General: Prof. Qun Shao
Deputy Secretary General: Katie Young OAM, Mary Au
Treasurer: Susan Han
Deputy Treasurer: Dr. Leng Tan, David Luu
Executive Members: David Luu, Pearl Lin, Mary Au, Stephen Gao, Zhiwei Yang, John Sheen, Guo Zhong Jiang, Patricia Quah, Sunny Miu, ChangGeng Jiang, Rong Ming Wei, Wei Lian Jiang, Dr. Leng Tan, Dr.Henry He, Katie Young OAM
Members: Rosita Ang, Simon Low, Rui Wang, Emma? Lau, Tanya Ribalko, Mito Lee, Yan Huang, Peter Ji, Norman Li, Winson Ng, John Qian, Mary Shen, Zhengguo Chen, Xiuming Liu, Albert Teo, Taung Saing, Jialian Lu, Paul Chang, T.H.Ong, James Yuk Lun Leung
 
ACPPRC 4th Term Honorary Board
Patrons: The Hon. Gough Whitlam, former Prime Minister of Australia
The Rt. Hon. Malcolm Fraser AC CH, former Prime Minister of Australia
The Hon. Bob Hawke AC, former Prime Minister of Australia
Senior Honorary Chairmen: Frank Chou OAM, Fai Yuen Lam
Honorary Chairmen: Elsie? Leung, Juen Tsch Kao, Ven. Chin Kung, Rev. Shin Kuan, Kam Chung Chan, Peter Tseng, ChiMing Lam, Stephen Chen, Dr. Michael Chung, Bing Wen Huang, Jin Wen Lin, Jenny Wong, Fei Peng Wu, Alan Fang, Ze Quan Lin, Wai Yee Ng, Ye Guang Xue, Shui He Xue, Shui Hua Xue, Longxiong Zhuo, Gary Cai, Honghe Liu, Yang Liu, Zhicai Zheng, Tongliang Zheng
Honorary Advisers: Dr. Paul Chang, Stephen Huang, George Mo, Hung? Ly, William Yee, Simon? Koh, Ken Wong, Kam Wah Yeoh, Eugene Liu, Henry Pan, S.J. Zappia, Hue Thai, John The, JiaWei Yu, Jack Lee, Kam Chung Cheng, Benny Chan, Simon Low, Peter Sinn
Advisers: Senator Nick Bolkus, Hon. Helen Sham-Ho, Robert Ho? OAM, Hon. John Murray, Hong Lim MP, Hon. Henry Tsang, Clr. John So, Hon. John Mills, Dr. Meredith Burgmann, Hon. Jeff? Hunter, Prof. John Yu? AC
Legal? Advisers: Jim Harrowell, Edwin Kwan, James Lee, Lin Tang
Overseas Advisers: Charles Wang(USA), Jin Hua Wen (Russia), George? Koo (USA), Amorn Apithanakoon (Thailand), Dr. Chan Cheng (Britain),Roelx Daytona Replica Shun Yuan Chen (France), Dr. Heng Ko Lei (Britain), Fuying Zeng (Phillipines), Kang Min Xia (Germany), Benito Tiat (Phillipines), David? Wang (Hong Kong, China), Fu Gen Chen?(Japan), Albert S.C. Young (Hong Kong, China), Haijie Ye (Germany), Yongsheng Jiang (Mozambique), Stephen Wang (Newzealand), Hongwei Song (Vanuatu)