English
About ACPPRC
Brief Introduction
Eighth Term Committee
Seventh Term Committee
Sixth Term Committee
Fifth Term Committee
Fourth Term Committee
Third Term Committee
Second Term Committee
First Term Committee
 
ACPPRC 2nd Term Executive Committee Members
Chairman: William Chiu ?JP
Deputy Executive Chairmen: Dr.Tony Goh, Dr.Ven Tan
Vice Chairmen: Rae Yuan, Frank Hsu, Dr.Peter Yeoh (Queensland), L.M. Louey (Victoria), Yi Wu Ruan (Melbourne)
Secretary General: Prof. Qun Shao
Deputy Secretary General: Katie Young OAM, Shen Tie
Treasurer: Susan Han
Members: Francis Lim, Charlton Lok, Stephen Gao, Francis Lee, Li Zhang, Simon Low, Rong Ming Wei, Wei Lian Jiang, Hwang Yun Lian, Yu Huai He, Winson Ng, Hsiu Ling Lee, Hue Thai, Richard Lu, David Wang, Simon Mu, Mary Shen, Ken Wong, Wen Yu Soong, Dr Leng Tan, Stephen Huang, James Ren, Johnny Mu
 
ACPPRC 2nd Term Honorary Board
Patrons: The Hon. Gough Whitlam, former Prime Minister of Australia
The Rt. Hon. Malcolm Fraser AC CH, former Prime Minister of Australia
The Hon. Bob Hawke AC, former Prime Minister of Australia
Senior Honorary Chairmen: Frank Chou OAM
Honorary Chairmen: Hanson Chao, Juen Tsch Kao, Kam Chung Chan, Fai Yuen Lam, Peter Tseng, Jenny Wong, Wing Mau Hui, Bing Wen Huang
Honorary Advisers: Senator Nick Bolkus, Hon. Helen Sham-Ho, Robert Ho OAM, Hon. John Murray, Hong Lim MP, Hon. Henry Tsang, Clr. John So, Alfred Huang, Hon. Jeff? Hunter, Prof. John Yu? AC, Charles Wang(USA), Bing Min Zu (USA), George? Koo (USA), Dr. Chan Cheng (Britain), Dr. Heng Ko Lei (Britain), David? Wang (Hong Kong, China), Dr Michael Chung, Xie Qi Da (Taiwan), Jin Wen Lin, Jin Hua Wen (Russia), Chi Ming Lam, King Fong
Advisers: Amen Lee, Dr. Paul Chang, George Mo, Eng Joo Ang, William Yee, Eugene Liu, S.J. Zappia, Chia Wei Yu, Prof. Wei Ping Liu, Dr Minshen Zhu, Dennis Wong, Lin Han Zhuang, Teoh Boon Sooi, Tony Von
Legal? Advisers: Jim Harrowell, Edwin Kwan, James Lee, James K.C. Tung