English
About ACPPRC
Brief Introduction
Eighth Term Committee
Seventh Term Committee
Sixth Term Committee
Fifth Term Committee
Fourth Term Committee
Third Term Committee
Second Term Committee
First Term Committee
 
ACPPRC 1st Term Executive Committee Members
Chairman: William Chiu  JP
Deputy Chairmen: Dr.Tony Goh, Frank Lee
Vice Chairmen: Kevin Chen, Prof Junhong Sun
Secretary General: Prof. Qun Shao
Deputy Secretary General: Katie Young OAM
Treasurer: Susan Han
Members: Boon C. Chaisumdet, Fan Chen, Johnston Chen, William Hwang, Dr.Frank Jiang, Norman Li, H.K. Louey, Simon Low, Johnny Then To Mu, Simon Mu, Winson Ng, John Qian, Chuan Gong Ren, Yiwu Ruan, Mary Shen, Dr. Leng Tan, Dr Ven Tan, Peter Guoliang Wang, Gim Wah Yeo AM, Dr Peter Yeoh, William J.W.Yu, Rae Yuan
 
ACPPRC 1st Term Honorary Board
Patrons: The Rt. Hon. Malcolm Fraser AC CH, former Prime Minister of Australia, The Hon. Bob Hawke AC, former Prime Minister of Australia
Honorary Chairmen: Hanson Chao, Frank Chou OAM
Honorary Advisers: Senator Nick Bolkus, Former Senator John Quirke, Dr Feng Hu Xiang
Advisers: Hon. Helen Sham-Ho, Karin Cheung, Robert Ho OAM, Alfred Tsang, Kam Chung Chan, Yau Hung Chang, Boon Tiong Chen, Frank Hsu, Dr George Koo, Amen Lee, Franz Lee, Eugene Liu, Dr Wei Ping Liu, Charles Wang, Joseph Wong, Albert Young, Chia-Wei Yu, Dr Minshen Zhu, Edwin Shek Keung Kwan, James Chee Ping Lee, James Kwok Chang Tung
Legal  Advisers: Edwin Kwan, James Lee, James Kwok Chang Tung